บิ้วอิน คอนโด

เงื่อนไขในการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมไทยของชาวต่างชาติ

0 Comments

ประเทศไทยเป็นหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก โดยมีการโยกย้ายถิ่นฐานเดิมมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลจึงทำให้มีคนต่างชาติลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย ถึงแม้กฎหมายไทยไม่ได้มีการเปิดให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเสรี  สิทธิ์ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยของชาวต่างชาติ ประเทศไทยให้สิทธิ์สำหรับการซื้อคอนโดโดยไม่ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองได้อย่างเสรี เพราะว่ามีกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิการถือครอง ซึ่งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งออกได้ 3 ประเภท 1.การถือครองที่ดิน 2.การถือครองอาคารชุด 3.การเช่าอสังหาริมทรัพย์  โครงสร้างกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติในการซื้อคอนโด โดยตัวโครงสร้างกรรมสิทธิ์นั้นมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบการถือสิทธิ์ที่นิยมใช้ทั่วไปมีอยู่สามแบบได้แก่  1. การถือกรรมสิทธิ์แบบเช่าช่วง  2. การถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์  3. การถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์โดยบริษัทสัญชาติไทย  การกำหนดสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติของอาคารคอนโด โดยคอนโดมิเนียมจะต้องทำการจดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดินและแต่ละห้องที่กำลังทำจะการบิ้วอินคอนโด  จะมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (title deed) เป็นของตนเอง โดยจะกำหนดสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติของอาคารคอนโดมิเนียมแต่ละแห่งจะจดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดิน เพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของได้มากที่สุด 49% จากนั้นถึงจะทำการบิ้วอินคอนโดได้ของพื้นที่ขายทั้งหมดของอาคารคอนโดมิเนียมในประเทศไทย