เงื่อนไขในการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมไทยของชาวต่างชาติ

0 Comments

บิ้วอิน คอนโด

ประเทศไทยเป็นหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก โดยมีการโยกย้ายถิ่นฐานเดิมมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลจึงทำให้มีคนต่างชาติลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย ถึงแม้กฎหมายไทยไม่ได้มีการเปิดให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเสรี 

สิทธิ์ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยของชาวต่างชาติ

ประเทศไทยให้สิทธิ์สำหรับการซื้อคอนโดโดยไม่ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองได้อย่างเสรี เพราะว่ามีกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิการถือครอง ซึ่งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งออกได้ 3 ประเภท

1.การถือครองที่ดิน

2.การถือครองอาคารชุด

3.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

โครงสร้างกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติในการซื้อคอนโด

โดยตัวโครงสร้างกรรมสิทธิ์นั้นมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบการถือสิทธิ์ที่นิยมใช้ทั่วไปมีอยู่สามแบบได้แก่ 

1. การถือกรรมสิทธิ์แบบเช่าช่วง 

2. การถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ 

3. การถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์โดยบริษัทสัญชาติไทย 

การกำหนดสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติของอาคารคอนโด

โดยคอนโดมิเนียมจะต้องทำการจดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดินและแต่ละห้องที่กำลังทำจะการบิ้วอินคอนโด 

จะมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (title deed) เป็นของตนเอง โดยจะกำหนดสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติของอาคารคอนโดมิเนียมแต่ละแห่งจะจดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดิน เพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของได้มากที่สุด 49% จากนั้นถึงจะทำการบิ้วอินคอนโดได้ของพื้นที่ขายทั้งหมดของอาคารคอนโดมิเนียมในประเทศไทย โดยถ้าผู้ซื้อห้องชุดในอาคารคอนโดมิเนียมที่สร้างใหม่ก่อนที่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นคนไทยจะจำเป็นต้องแจ้งต่อผู้ดำเนินโครงการของอาคารคอนโดมิเนียมว่า ห้องชุดที่ซื้อจะจดทะเบียนในสัดส่วนสำหรับชาวต่างชาติ หรือ ชาวต่างชาติที่ทำการซื้อห้องชุดในอาคารคอนโดมิเนียมที่มีอยู่เดิมควรตรวจสอบกับผู้ขายให้แน่ใจว่าห้องชุดดังกล่าวจดทะเบียนไว้ภายใต้กรรมสิทธิ์การถือครองโดยชาวต่างชาติแต่เดิม หรือยังเหลือสัดส่วนสำหรับให้ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์หรือไม่?

อย่างไรก็ตาม การที่ชาวต่างชาติที่จะซื้อคอนโดในไทยจำเป็นต้องได้รับใบรับรอง “แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form)” ในทุกรอบการชำระจากธนาคารผู้ซื้อจะต้องแสดงในรับรองต่อกรมที่ดินเพื่อทำการจดทะเบียนคอนโดมิเนียม ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ใช้เงินสัญชาติตัวเองในการซื้อจะต้องแจ้งเจตจำนงว่าเป็นการโอนเงินเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมเมื่อมีการโอนเงินมายังประเทศไทยและเงินทั้งหมดที่ใช้ซื้อคอนโดมิเนียมโดยชาวต่างชาติจะต้องส่งมายังประเทศไทยในรูปของเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินประเทศนั้นๆ ส่วนผู้ซื้อต่างชาติที่มีเงินบาทไทยในบัญชีธนาคาร  อาจถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อใช้ชำระค่าห้องในคอนโดมิเนียม

Tags: