รวมที่ดิน ที่ไม่เหมาะกับการสร้างบ้าน

0 Comments

รับออกแบบบ้าน

ในการสร้างบ้านนั้นแน่ว่าสิ่งสำคัญที่นอกจากเงินทุนที่เราจะต้องใช้ในการซื้อวัสดุ และ ก่อนที่เราจะเลือกใช้บริการรับออกแบบบ้านในการออกแบบบ้านแล้ว “ที่ดิน” นั้นก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเช่นกันเพราะว่าหากว่าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเราเองนั้นการก่อสร้างนั้นไม่สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน และ สำหรัยบคนที่ต้องการปลูกบ้านของตัวเอง แต่ว่ายังไม่มีที่ดินก็ต้องไปหาที่ดินเป็นของตัวเอง แต่ว่า หากว่าเราจะไปซื้อที่ดินนั้นเราไม่ควรหาที่ดินที่มีลักษณะเหล่านี้นะครับ  

ที่ดินตาบอด  

“ที่ดินตาบอด” นั้นเป็นที่ดินที่เราใช้เรียกลักษณธของที่ดินที่มีลักษณะเข้า-ออก ลำบาก ไม่มีมีการขนส่งสารณะณะวิ่งผ่าน  การเข้าออกจึงยากลำบาก และ ถ้าหากว่าถูกห้อมล้อมด้วยที่ดินของคนอื่นเราจะต้องทำเรื่องเพื่อยื่นของ “ทางจำเป็น” จากที่ดินรอบข้าง ซึ่งค่อนข้างจะวุ่นวาย และ ใช้เอกสาร และ งบประมาณในการทำเรื่องด้วยเช่นกัน กว่าเรานั้นจะทำเรืองในส่วนนี้เสร็จก็ใช้เวลานานอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นมองหาที่ดินผืนใหม่ที่มีทางเข้าออกไว้จะดีกว่านะครับ  

ที่ดินผิดรูปทรง  

ที่ดินที่เรากำลังจะซื้อนั้นผิดรูป ผิด ทรงจากเดิมหรือไม่ หรือ ในการผิดรูปนั้นเกิดจากปัญหาอะไร มีอะไรที่กินพื้นที่เข้ามาหรือไม่ เพราะว่าหากว่าเราตัดสินใจซื้อที่ดินผิดรูปนั้นนั้นในการใช้งานนั้นก็อาจจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  และเรายังต้องคำนึงถีงระยะย่นในการก่อสร้าง รวมถึงระยะในงานก่อสร้างต่าง ๆ อีกมากมายดังนั้นการเลือกลักษณธที่ดินที่ผิดรูป ผิดทรงนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดผิดนะครับ  เพราะว่าอาจจะก่อปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังได้  

สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม  

การเลือกที่ดินที่ดีสำหรับเรานั้น ไม่ใช่แค่ที่ดินต้องมีความสมบูรณ์แต่ว่าในเรื่องของ “สิ่งแวดล้อม” รอบข้างก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพจิตของเราอย่างมากนะครับ ให้เรานั้นไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้เด็ดขาด เพราะว่านอกจากเราแล้วผู้อยู่อาศัย หรือ ครอบครัวของเราจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ด้วย ดังนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

เอกสารไม่ชัดเจน  

หากว่าเราเลือกที่ดิน ที่มีเอกสารที่ไม่ชัดเจนนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามทีหลังได้ ดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อที่ดินนั้นควรจะขอตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ชัดเจนมีรายละเอียดการถือครอบครองอย่างถูกต้อง เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเจอปัญหาตามมาภายหลังได้นะครับ การขอเอกสารไว้ในการใช้งาน และ การซื้อขายเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และไม่ควรมองข้ามไปเด็ดขาด เลือกที่ดินที่มีเอกสารครอบถ้วน  

ไม่ใกล้กับทะ หรือ แม่น้ำมาเกินไป 

ถ้าหากว่าชอบแม่น้ำ หรือ ทะเลเพราะว่าความสวยงามก็ควรเลือกที่ใกล้ ๆ แต่ไม่ควรเลือกติดกับแม่น้ำหรือทะเลเลยนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้พื้นที่โดนกัดเซาะ และ ทำให้ราคาที่ดินตก รูปร่างของที่ดินนั้นเปลี่ยนไป  ซึ่งจะส่งผลต่อประโยชน์ในการสอยอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของพื้นที่นั้นควรเลือกให้ห่างจากการโดนกัดเซาะ และ ป้องกนที่ดินนั้นเปลี่ยนรูปร่างไว้ด้วยนะครับ  

ดังนั้นการเลือกที่ดินนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ และ เราน้นมไควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าที่ดินนั้นเป็นรากฐานของการสร้างบ้านของเรามากถึงเราจะมีแบบบ้านที่ดี และ มีมาตรฐานจากบริการรับออกแบบบ้านขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าที่ดินนั้นไม่พร้อมปลูกบ้านเราก็ไม่สามารถที่จะปลูกบ้านได้ตามที่ต้องการนะครับ ดังนั้นการเลือกที่ดิน และ การใสน่ใจเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

Tags: