บริการฆ่าเชื้อโควิดที่การันตีเรื่องความรวดเร็ว

0 Comments


ในปัจจุบันสถานการณ์โควิดมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถควบคุมยอดของผู้ติดเชื้อได้ จึงต้องมีการยับยั้งและทำลายเชื้อภายในสำนักงานหรือสถานที่สาธารณะ เพื่อควบคุมเชื้อให้น้อยที่สุดในสเกลเล็ก ๆ เพื่อที่จะสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่นั้นให้ได้มากที่สุด จึงมีหลาย ๆ บริษัทได้มองหาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดต่าง ๆ โดยมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ ระบบประสาทและสมอง รวมทั้งต้องไม่มีความระคายเคืองต่อผิวหนัง แต่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลายบริษัทมีการนำเข้าสารเคมีต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการกำจัดเชื้อซึ่งทำจากสารสกัดชีวภาพสูตร Bio 

ยากำจัดเชื้อโควิดจากธรรมชาติ 

สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งประเทศที่มีความโดดเด่นในการผลิตยาฆ่าเชื้อสูตรไบโอนี้มาจากประเทศเยอรมัน ที่เน้นถึงความปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้ดำเนินการฉีด ไม่มีสารโลหะหนักหรือวัตถุอันตรายเจือปน อีกทั้งยังการันตีว่าไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังต่อคนและสัตว์อย่างแน่นอน เนื่องจากสารในน้ำยาฆ่าเชื้อไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทางบริษัทบริการรับฉีดยาฆ่าเชื้อนั้นสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทุกเชื้อ เช่น เชื้อไข้หวัดนก เชื้อวัณโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือเชื้อไวรัสต่าง ๆ ขนาดเล็กก็สามารถดำเนินการฆ่าเชื้อได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่เห็นผลได้อย่างดีเยี่ยมเกือบ 100% 

โดยบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดของทางบริษัทกำจัดเชื้อนั้นจะมีการกำจัดหลัก ๆ อยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ จะเป็นการฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยหรือที่เรียกว่า ULV ซึ่งจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องปิดต่าง ๆ เป็นต้น โดยการฉีดพ่นในสถานที่ปิดจะสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างหมดจดและไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายได้และอีกวิธีการหนึ่งจะเป็นการเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีการสัมผัสต่าง ๆ โดยทำการเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความชุ่มของน้ำยาหรือจะพูดอีกอย่างว่าใช้ปริมาณน้ำยาที่สูงเพื่อสามารถฆ่าเชื้อที่อาจมี โดยทั้ง 2 วิธีสามารถทำควบคู่กันได้เพื่อเป็นการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด 

จากสถานการณ์ความเดือดร้อนในปัจจุบันทำให้บริษัทฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดเข้าใจถึงปัญหาและมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก จึงมีการคิดค่าบริการในราคาที่ย่อมเยาสามารถเข้าถึงง่าย ทั้งสำนักงานขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ารับการบริการเพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลากรภายในบริษัทอย่างสูงสุด